Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR

Desitja llogar un habitatge?

Llogar un habitatge és una operació molt important que no es pot deixar a l’atzar. Per una banda, l’arrendador desitja llogar amb les millors garanties per preservar la propietat i obtenir les rendes desitjades. Mentre l’arrendatari aspira a tenir un habitatge el més permanent possible i amb les millors condicions. Comptar amb el suport i mediació d’una agència especialitzada en lloguers a llarg termini com BCN Premium l’ajudarà a prevenir riscos financers i legals, a més a més d’estalviar temps.

El pas a pas per llogar un habitatge de la mà de BCN Premium
 1. Entrevista personal amb l’equip de professionals de BCN Premium: si és arrendador, ens interessa conèixer les característiques tècniques de la propietat, però sobretot aquells detalls que només vostè pot aportar i que ens ajuden a marcar la diferència. En canvi, si vostè és arrendatari volem conèixer de primera mà les seves prioritats i necessitats. Només així el podrem ajudar a trobar la llar idònia el més aviat possible.
 2. Visita de la propietat i valoració de l’immoble: una valoració precisa permetrà definir la millor estratègia de preu. Fitxar un preu òptim és clau per afavorir la confiança i transparència, ja sigui de cara a l’arrendador com de l’arrendatari.
 3. Fotografies professionals: som conscients de les molèsties que poden ocasionar una sessió fotogràfica al seu habitatge, però és necessària i imprescindible. Les imatges són la carta de presentació de la propietat, han de seduir i convidar a viure-hi. Permeti’ns treure el màxim partit a seva llar.
 4. Definició de l’estratègia de comercialització: confiï en el nostre criteri i experiència. Donarem el tractament i la visibilitat que necessita el seu habitatge per complir amb els objectius. A més a més, a BCN Premium estem en contacte directe amb les principals empreses de relocation perquè, si ho desitja, pugui oferir el seu habitatge als professionals estrangers que s’estan traslladant a la seva ciutat.
 5. Seguiment exhaustiu: a cada client s’assigna un assessor. Ell serà el seu interlocutor, qui l’informarà de l’evolució del procés de venda, a banda de resoldre els dubtes que puguin sorgir vinculats amb la venda de la seva propietat. Volem construir una relació basada en la confiança i el respecte mutu.
 6. Visita de l’immoble: a BCN Premium li garantim que les persones que visitaran la seva propietat estan realment compromeses amb el lloguer del seu habitatge. Som cautelosos amb la intimitat dels nostres clients. Així mateix, en el cas dels inquilins, només els presentem i mostrem els habitatges que realment compleixen amb els requisits que ens han establert.
 7. Acompanyament expert i rigorós durant tot el procés: estem de la seva banda des de la negociació fins a l’elaboració del contracte d’arrendament. La nostra principal comesa és minimitzar els riscos.

Segueixi aquests senzills passos i deixi’s assessorar per l’equip de professional de BCN Premium. El treball en equip és la clau de l’èxit.

Si està interessat en lloguers a llarg termini sol·liciti ara una valoració gratuïta del seu immoble.

Quina documentació ha de tenir per llogar un habitatge?

Per qualsevol contracte de lloguer es requereix la següent documentació:

1. Documentació d’identificació de l’arrendador i arrendatari:

Persona Física:

 1. Residents i Nacionalitat espanyola: DNI o passaport original.
 2. Residents i Nacionalitat d’un país membre a la Unió Europea: Passaport original o targeta d’identitat del país en qüestió, acompanyat del certificat del Consultat que acrediti la seva residència a Espanya.
 3. Residents i nacionalitat d’una altra nacionalitat: original de la Carta de Residència acompanyat de l’original del passaport.
 4. No residents: original del passaport o Carta d’Identitat del seu país i Número d’Identificació Fiscal a Espanya.

Persona Jurídica:

 1. Document de constitució de l’Entitat original
 2. Document original que acrediti les facultats de qui signa en nom de l’Entitat
 3. Original del Document d’Identitat del representant de l’Entitat
 4. Número d’Identificació Fiscal (NIF) a Espanya, en els casos de les persones jurídiques domiciliades fora d’Espanya.

En cas de més d’un propietari, es requerirà la documentació d’identitat de tots els propietaris i els percentatges de participació en la propietat de cadascun.

2. Dades d’identificació de la propietat:

 1. Escriptura de la propietat
 2. Cèdula d’habitabilitat (a Catalunya)
 3. Fitxa cadastral (li podem gestionar)
 4. Certificat d’eficiència energètica (li podem gestionar)
 5. Rebuts de pagament de subministres: aigua, electricitat i gas
 6. Lectura dels comptadors de llum i agua
 7. Rebuts de les despeses de comunitat (si és el cas)
 8. Inventari dels utensilis, electrodomèstics i/o mobles per fer constar a l’annex del contracte (li podem gestionar)

3. Aval i garanties: l’arrendador pot requerir al potencial inquilí la següent documentació per comprovar la seva solvència o com a garanties:

 1. Nòmines, contracte de treball i/o declaració de la renda
 2. Declaració d’impostos sobre Societats si el contracte de lloguer va a nom d’una Societat
 3. Compte bancari a Espanya per poder domiciliar el lloguer i subministres
 4. Fiança: la quantitat que s’ha de pagar al propietari com a garantia. A més a més, l’arrendador pot sol·licitar una garantia complementaria o aval bancari.