Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR

Avís Legal i Política de Privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que BCN PREMIUM, S.L., amb domicili social a Avinguda Diagonal, 512, 7º 2ª 08006 Barcelona i amb CIF B65513814 núm. d’inscripció en  el Registre [Registre Mercantil de Barcelona], Tom (42.453), Foli (136) full (408735), és titular titular d’aquest lloc Web.

En conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el cas que ens enviï algun correu electrònic a la direcció indicada en la mateixa, o ompli algun formulari de recollida de dades, l'informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, seran registrades en el fitxer del qual és responsable BCN PREMIUM, S.L., amb la finalitat de gestionar la seva consulta, oferir els nostres serveis, mantenir una relació comercial, així com per enviar per qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informacions publicitàries o promocionals sobre els productes o serveis de l'empresa.

Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats publicitàries i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en conformitat amb el que estableix la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: Avinguda Diagonal, 512, 7º 2ª 08006 Barcelona, o a l'adreça de correu electrònic info@bcnpremium.com

BCN PREMIUM, S.L., declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i va establir tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades que vostè faciliti.

Tots els continguts inclosos a la Pàgina Web i en particular les marques, els noms comercials, els dissenys industrials, els dissenys, els textos, les fotografies, els gràfics, els logotips, les icones, el programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de BCN PREMIUM, S.L.

Per consegüent, queda prohibida qualsevol utilització, i/o reproducció dels mateixos sense el consentiment de l'Empresa.

BCN PREMIUM, S.L. no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars en incloure'ls en la Pàgina Web.

L'Usuari s'obliga a usar els continguts de la Pàgina Web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que tingui l'autorització corresponent del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la Pàgina Web per enviar publicitat, comunicacions amb una finalitat de venda directa o qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En cas de conflicte de qualsevol índole, ambdues parts intentaran arribar a un acord pacífic. Si no és possible, els Tribunals de Barcelona tindran la competència per conèixer el cas, no és possible acudir a un altre fur per a exercitar l'acció.

ELS USUARIS QUE NO ESTIGUIN D'ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA NO HAN D'INTRODUIR CAP DADA A TRAVÉS D'AQUESTA PÀGINA WEB, NI ACCEDIR AL CONTINGUT D’AQUESTA PÀGINA.